Europos Sąjungos parama

UAB „ITPC“ įgyvendina projektą „Virtualių mašinų procesų kontrolės ir valdymo sistema“, finansuojamą pagal ekonomikos augimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį.

Projekto aprašymas

Sukurti atviro kodo virtualių mašinų procesų valdymo algoritmus ir valdymo panelės modelį. Sukurti automatinio reagavimo į fizinių mašinų sistemų būklę algoritmą.